กฎเกณฑ์และเงื่อนไข

โดยการเรียกดูเว็บไซต์หรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ คุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ซึ่งอาจมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราว คุณควรตรวจสอบหน้านี้เป็นประจำเพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เราอาจทำกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน:
(ก) การใช้งานเว็บไซต์ทั้งหมดอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน ส่วนที่สอง;

(ข) การซื้อผลิตภัณฑ์ HYPOXI นั้นอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการซื้อผลิตภัณฑ์ ที่ระบุไว้ใน ส่วนที่สาม ตามด้านล่าง; และ

(ค) การซื้อบริการ HYPOXI นั้นอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการซื้อผลิตภัณฑ์ ที่ระบุไว้ใน ส่วนที่สี่ ตามด้านล่าง

 

1. คำจำกัดความ

ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้:

“ผู้ให้บริการ HYPOXI”
หมายถึงซัพพลายเออร์รายย่อยที่ถือกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของและให้บริการ HYPOXI

“ผลิตภัณฑ์”
หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้เพื่อการขายโดย HYPOXI เป็นช่วงเวลาใน http://www.hypoxi.in.th/shop-sessions/”

“บริการ”
หมายถึงการเทรน HYPOXI ที่มีรายการขายโดยผู้ดำเนินการ HYPOXI ที่เข้าร่วมเป็นช่วงเวลาใน http://www.hypoxi.in.th/shop-sessions/”

“ เรา”,“ ของเรา”
หมายถึง Hypoxi ประเทศไทย

"เว็บไซต์"
หมายถึง www.hypoxi.in.th และโดเมนย่อยทั้งหมดของ www.hypoxi.in.th.

"คุณ" หรือ “ของคุณ”
หมายถึงบุคคลที่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดยใช้เว็บไซต์นี้และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง เครือข่ายและกระบวนการรวมถึงการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการของ HYPOXI ผ่านเว็บไซต์

 

2. การใช้เว็บไซต์ทั่วไป

2.1 การเข้าถึง

อนุญาตให้เข้าถึงเว็บไซต์นี้เป็นเฉพาะชั่วคราวและเราขอสงวนสิทธิ์ในการถอนหรือแก้ไขเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์หรือบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราจะไม่รับผิดชอบหากด้วยเหตุผลใดก็ตามเว็บไซต์นี้ไม่สามารถใช้ได้ตลอดเวลาหรือในช่วงเวลาใด ๆ บางครั้งเราอาจจำกัดการเข้าถึงบางส่วนหรือ ทั้งหมดของ เว็บไซต์นี้

2.2 การใช้ที่เหมาะสม

คุณต้องไม่ใช้งานเว็บไซต์นี้ในทางที่ผิด คุณจะไม่กระทำการหรือส่งเสริมให้เกิดความผิดทางอาญา ส่งหรือแจกจ่ายไวรัส โทรจัน เวิร์ม ระเบิดลอจิก หรือโพสต์เนื้อหาอื่นใดที่เป็นอันตรายต่อเทคโนโลยี และละเมิดความเชื่อมั่นหรือเป็นในทางลามกอนาจาร การลักลอบแฮ็คเข้าไปในส่วนใด ๆ ของบริการ คุณต้องไม่ก่อความเสียหายต่อข้อมูลหรือก่อให้เกิดความรำคาญต่อผู้ใช้รายอื่น หรือละเมิดสิทธิของสิทธิ์ในทรัพย์สินของบุคคลอื่น หรือส่งโฆษณาหรือสื่อส่งเสริมการขายที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งมักเรียกกันว่า "สแปม" หรือพยายามที่จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน ของหรือเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์นี้ เราจะรายงานการละเมิดดังกล่าวต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยตัวตนของคุณต่อพวกเขา

2.3 ลิงค์ภายนอก

เว็บไซต์นี้มีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นซึ่งเราไม่ได้ดำเนินการ เรียกว่า (“ ไซต์ที่เชื่อมโยง”) เราไม่สามารถควบคุมเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงและไม่สามารถรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานไซต์ที่เชื่อมโยง การใช้เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงของคุณจะเป็นไปตามข้อกำหนดการใช้งานและบริการที่มีอยู่ภายในแต่ละไซต์ดังกล่าว

2.4 การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้

คุณสามารถสร้างลิ้งค์ไปยังหน้าแรกของเราได้หากคุณทำในลักษณะที่เป็นธรรมและถูกต้องตามกฎหมายและไม่ทำลายชื่อเสียงของเราหรือใช้ประโยชน์จากการกระทำนี้ แต่คุณจะต้องไม่สร้างลิงค์ในลักษณะที่จะแนะนำการเชื่อมโยงใด ๆ ไปในส่วนของเราที่ไม่มีอยู่จริง

คุณต้องไม่สร้างลิงค์จากเว็บไซต์ใด ๆ ที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของ

เว็บไซต์นี้จะต้องไม่ถูกใส่เฟรมในเว็บไซต์อื่นใดและคุณไม่สามารถสร้างลิงค์ไปยังส่วนใด ๆ ของเว็บไซต์นี้นอกเหนือจากโฮมเพจ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนการอนุญาตการเชื่อมโยงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2.5 นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา กำหนดวิธีที่เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสามารถดูได้ที่ นโยบายบริษัทโดยการใช้เว็บไซต์นี้ คุณ ยินยอมให้มีการรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราและรับประกันว่าข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้นั้นถูกต้อง

2.6 ทรัพย์สินทางปัญญา ซอฟต์แวร์และเนื้อหา

สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในซอฟต์แวร์และเนื้อหาทั้งหมดที่มีให้คุณในหรือผ่านเว็บไซต์นี้ยังคงเป็นทรัพย์สินของเราหรือผู้ออกใบอนุญาตและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายลิขสิทธิ์ในทุกประเทศ ลิขสิทธิ์เป็นทรัพย์สินของเราและผู้ได้รับอนุญาตจากเรา คุณสามารถพิมพ์เพื่อจัดเก็บ และแสดงเนื้อหาที่จัดหาให้เพื่อการใช้งานส่วนตัวของคุณเองเท่านั้น คุณไม่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ แจกจ่ายหรือทำซ้ำในรูปแบบใดๆ ในเนื้อหาหรือทำสำเนาเนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ หรือที่ให้กับคุณ คุณไม่สามารถใช้เนื้อหาดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือการค้าใดๆ ขององค์กร

คุณจะต้องไม่ดัดแปลง แปลเนื้อหา ลอกแบบโครงสร้าง ดัดแปลงเนื้อหาหรือซอฟต์แวร์หรือเอกสารประกอบที่จัดทำโดยเราหรือผู้ออกใบอนุญาตของเรา HYPOXI เป็นเครื่องหมายทางการค้าของ Hypoxi GmbH เราไม่มีการอนุญาตหรือให้ความยินยอมให้คุณใช้เครื่องหมายนี้ทางใดก็ตาม และคุณตกลงที่จะไม่ใช้เครื่องหมายนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา

2.7 การลงทะเบียน

ในกรณีที่คุณลงทะเบียนในแบบฟอร์มใดๆ ของเว็บไซต์นี้จะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

คุณต้องให้ข้อมูลการลงทะเบียนที่ถูกต้องและเป็นจริงแก่เรา คุณต้องเก็บชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่จัดสรรให้กับคุณเป็นความลับและเรามีสิทธิ์ที่จะถือว่าทุกคนที่ใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนั้นคือคุณ เราจะติดต่อกับคุณผ่านทางอีเมลเป็นหลัก ข้อมูลผู้ใช้เป็นความรับผิดชอบของคุณเพื่อให้แน่ใจว่ามีการป้อนรายละเอียดการติดต่อที่ถูกต้องและที่อยู่อีเมลที่ได้รับการเสนอชื่อของคุณจะถูกตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ข้อมูลการติดต่อนั้นถูกต้อง

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชีหากคุณเห็นว่าใช้ Proxy IP (ที่อยู่ Internet Protocol) เพื่อพยายามซ่อนการใช้หลายบัญชีหรือขัดขวางบริการใดๆ ของเราในทางใดทางหนึ่ง

หากคุณใช้หลายบัญชี เพื่อจุดประสงค์ในการขัดขวางการทำงานเว็บไซต์หรือ Blog ของเรา ทางเราจะดำเนินมาตรการที่เหมาะสมกับบัญชีของคุณทั้งหมด

หากคุณลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือบริการอื่นๆของเรา ในคอมพิวเตอร์สาธารณะ (เช่นที่มหาวิทยาลัย, ห้องสมุดประชาชน ฯลฯ ) และคุณไม่ได้ลงชื่อออกจากคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้เสร็จแล้ว บุคคลอื่นอาจเข้าถึงบัญชีของคุณ เราจึงแนะนำให้คุณตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณออกจากระบบบริการทั้งหมดเมื่อใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะเสร็จ

เมื่อคุณเข้าถึงเว็บไซต์โดยใช้อุปกรณ์มือถือ (เช่นโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต) ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ในอุปกรณ์นั้น คุณอาจยังคงลงชื่อเข้าใช้จากอุปกรณ์นั้น ซึ่งหมายความว่าบุคคลอื่นที่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ของคุณอาจเข้าถึงบัญชีของคุณได้ คุณควรตั้งรหัสผ่านเพื่อป้องกันอุปกรณ์ของคุณและหากอุปกรณ์ของคุณสูญหายหรือถูกขโมยให้ใช้วิธีล้างข้อมูลระยะไกล (ถ้ามี) เพื่อล้างข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดในอุปกรณ์ของคุณและเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับบัญชีของคุณ

2.8 ความรับผิดต่อการใช้

เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดโจมตีจากเว็บไซต์ ไวรัส หรือสิ่งที่อาจส่งผลเสียต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ข้อมูลหรือวัสดุที่เป็นกรรมสิทธิ์อื่นๆ เนื่องจากการใช้เว็บไซต์นี้หรือ ไปยังการดาวน์โหลดเนื้อหาใดๆ ที่โพสต์ไว้บนเว็บไซต์หรือลิงค์ใดๆที่มีในเว็บไซต์นี้

2.9 การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายปกป้องตกลงที่จะไม่สร้างอันตรายแก่ Hypoxi Thailand รวมถึงคณะกรรมการ พนักงาน ที่ปรึกษา ตัวแทนและ บริษัทพันธมิตร และเรียกร้องความรับผิดความเสียหายและ / หรือค่าใช้จ่าย ของบุคคลที่สาม และทั้งหมด (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียง ค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย) ที่เกิดจากการใช้งานเว็บไซต์นี้หรือการละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการของคุณ

2.10 ตัวแปร

เราสามารถใช้สิทธิ์ตามดุลยพินิจของเราได้ตลอดเวลา เพื่อแก้ไขลบหรือเปลี่ยนแปลงบริการและ / หรือหน้าใด ๆ ของเว็บไซต์นี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2.11 การบังคับใช้

ถ้าเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ไม่มีผลบังคับใดๆ (รวมทั้งบทบัญญัติใดๆ ในการที่เรายกเว้นความรับผิดของเราที่กำหนดไว้ให้คุณ) การบังคับใช้ส่วนอื่นๆ ของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้จะไม่ได้รับผลกระทบคำสั่งอื่นๆ ส่วนที่เหลือทั้งหมดจะอยู่ในผลบังคับอย่างสมบูรณ์ เท่าที่เป็นไปได้ที่ตามข้อกำหนดย่อย / ส่วนย่อยหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของส่วนย่อย / ส่วนคำสั่งย่อยสามารถถูกตัดเพื่อแสดงส่วนที่เหลือที่ถูกต้องส่วนคำสั่ง ที่สามารถใช้ตีความ ในอีกทางคุณยอมรับว่าข้อนั้นจะได้รับการแก้ไขและตีความในลักษณะที่คล้ายกับความหมายดั้งเดิมของประโยค / อนุประโยคตามที่กฎหมายอนุญาต

2.12 การสละสิทธิ์

หากคุณละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการและเราไม่ดำเนินการใดๆ เราจะยังคงมีสิทธิ์ใช้สิทธิ์และการเยียวยารักษาของเราในสถานการณ์อื่นๆ ที่คุณละเมิดเงื่อนไขเหล่านี้ การสละสิทธิ์ในการใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ จะมีผลเฉพาะในกรณีที่เป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยหนึ่งในกรรมการของเรา

2.13 กฎหมายที่บังคับใช้และเขตอำนาจศาล

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะถูกตีความตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทยและในกรณีที่มีข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ข้อพิพาทหรือการเรียกร้องนั้นจะอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลแห่งราชอาณาจักรไทย

2.14 ข้อตกลงทั้งหมด

ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดของคู่สัญญาและข้อตกลงใดๆ ทั้งหมดก่อนและหลังจากนี้ระหว่างคุณกับเรา

 

3. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการซื้อสินค้า

โดยการสั่งซื้อสินค้าในเว็บไซต์ของเรา การซื้อผลิตภัณฑ์ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขใน ส่วนที่สาม.

3.1 อายุขั้นต่ำ

ในการทำสัญญากับเราคุณจะต้องมีอายุมากกว่า 18 ปีและมีบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่ถูกต้องที่ออกโดยธนาคารที่เรายอมรับ เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำสั่งซื้อใดๆที่คุณทำ

3.2 ข้อมูลจำเพาะ

น้ำหนัก ขนาดของสินค้า คุณลักษณะและข้อมูลจำเพาะทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายหรือบรรยายบนเว็บไซต์เป็นค่าประมาณและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยเราจะไม่เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์อย่างมีนัยสำคัญเมื่อเราได้รับคำสั่งซื้อแล้ว

3.3 การสร้างสัญญา

เมื่อคุณสั่งซื้อ คุณ จะได้รับอีเมลตอบรับการยืนยันการสั่งซื้อของคุณ อีเมลนี้จะเป็นการรับทราบเท่านั้นและจะไม่ถือว่าเป็นการยอมรับคำสั่งซื้อของคุณ สัญญาระหว่างเราสำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์จะไม่เกิดขึ้นจนกว่าการชำระเงินของคุณจะได้รับการอนุมัติและบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของคุณจะถูกหักตามจำนวนเงินที่ซื้อทั้งหมด

3.4 ราคาและกำหนดเวลา

เราตรวจสอบและแน่ใจว่ารายละเอียดคำอธิบายและราคาทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้มีความถูกต้อง แต่ในเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงและเกิดความผิดพลาด เมื่อเราพบข้อผิดพลาดในราคาของผลิตภัณฑ์ใดๆที่คุณสั่งซื้อ เราจะรีบแจ้งให้คุณทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และให้ตัวเลือกในการยืนยันการสั่งซื้อของคุณอีกครั้งในราคาที่ถูกต้องหรือยกเลิก หากเราไม่สามารถติดต่อคุณได้เราจะถือว่าคำสั่งซื้อนั้นถูกยกเลิก ถ้าหากคุณยกเลิกและคุณได้ชำระเงินสำหรับผลิตภัณฑ์ไปแล้ว คุณ จะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน

ราคาอาจจะรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ราคาทั้งหมดที่ระบุไว้บนเว็บไซต์จะไม่รวมค่าจัดส่ง ค่าจัดส่งจะแสดงแยกต่างหากในการสั่งซื้อและรวมอยู่ใน 'ยอดจ่ายรวม'

3.5 การชำระเงิน

เมื่อได้รับคำสั่งซื้อของคุณ เราจะทำการตรวจสอบการอนุมัติล่วงหน้าของบัตรที่ตั้งชำระเงินของคุณเพื่อให้แน่ใจว่ามีเงินเพียงพอที่จะทำธุรกรรม ผลิตภัณฑ์จะไม่ถูกส่งจนกว่าการตรวจสอบการอนุมัติล่วงหน้าจะเสร็จสมบูรณ์ และบัตรของคุณจะถูกหักบัญชีเมื่อคำสั่งซื้อได้รับการตรวจสอบและยอมรับแล้ว

เมื่อทำการสั่งซื้อ คุณยอมรับว่ารายละเอียดทั้งหมดที่คุณให้ไว้กับเราเป็นความจริงและถูกต้องว่าคุณเป็น ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตของบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต และบัตรที่ใช้ในการสั่งซื้อสินค้าของคุณและมีเงินทุนเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายของผลิตภัณฑ์

เราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับคำสั่งซื้อที่ถูกปฏิเสธล่าช้าหรือไม่ยอมรับเนื่องจากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตขัดข้อง

3.6 การส่งมอบ

สำหรับการส่งสินค้าภายในประเทศไทย ค่าการจัดส่งจะอ้างอิงจากอัตราค่าบริการของไปรษณีย์ไทย และระยะเวลาการส่งภายในประเทศจะขึ้นกับกำหนดของไปรษณีย์ไทย

เวลาจัดส่งอาจแตกต่างกันไปตามความพร้อมให้บริการของไปรษณีย์ไทยที่จำกัดไว้ที่ประเทศไทย ความล่าช้าใดๆ ที่เกิดจากความล่าช้าทางไปรษณีย์หรือเหตุสุดวิสัย เราไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ สำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายที่ได้รับโดยเป็นผลมาจากความล่าช้าดังกล่าว

ในกรณีที่คุณระบุที่อยู่จัดส่งไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์สำหรับการสั่งซื้อของคุณ เราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการส่งมอบซ้ำสำหรับการส่งมอบแต่ละครั้ง

3.7 รหัสส่วนลด

เราอาจเสนอรหัสส่วนลดเป็นครั้งคราวซึ่งอาจนำไปใช้ในกับการซื้อผลิตภัณฑ์หรือใช้กับบางส่วนของผลิตภัณฑ์ ที่อาจมีเงื่อนไขการสั่งซื้อ

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร รหัสส่วนลดสามารถใช้ได้เพียงรหัสเดียวต่อการสั่งซื้อ ไม่สามารถใช้รหัสส่วนลดได้อีกหลังจากสั่งซื้อผลิตภัณฑ์แล้ว

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง เป็นส่วนเพิ่มเติมที่ไม่ขึ้นอยู่กับการใช้รหัสส่วนลด ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมดังกล่าวจะปรากฏอย่างชัดเจนตามความเหมาะสมและรวมอยู่ใน 'ยอดจ่ายรวม'

เงื่อนไขการใช้งานเพิ่มเติมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรหัสส่วนลดจะมีการแจ้งรายละเอียดไว้ในวันที่ออกรหัสนี้

ทำไมต้องรอ?
มาทดลองเข้าใช้ Hypoxi ได้วันนี้

ค้นพบรูปร่างที่ดีที่สุดของคุณด้วย Hypoxi ทดลองใช้บริการของเราได้ฟรีได้ตั้งแต่วันนี้

  • *ใส่ทุกช่อง
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
*ใส่ทุกช่อง